GRÆNSEFORENINGEN

FORENINGENS HISTORIE OG VIRKE

Der henvises til foreningens website

http://www.graenseforeningen.dk/  
 

Græseforeningens website er et nøjere studium værd! Oplysningerne er mangfoldige. Her kan man søge oplysning om næsten alt i relation til grænse-landet!       

Foreningen blev oprettet i 1920 med det formål at støtte danske sydslesvige-re og at udbrede kendskabet til grænselandets forhold. Foreningen består i dag af 99 lokalforeninger med cirka 22.000 medlemmer.

Foreningen udgiver medlemsbladet Grænsen seks gange årligt. Hvert år i begyndelsen af november udgives Grænseforeningens årbog, som behandler historiske og aktuelle emner med relation til grænselandet. Lokalforeninger støtter kulturprojekter og arrangerer foredrag og studieture til Sydslesvig. Foreningen står også bag Sydslesvigske Børns Ferierejser. Grænseforeningen er medlem af  Dansk  Folkeoplysnings  Samråd. 

Dybbølmærket - foreningens logo