SØNDERBORG SLOT

"Sønderborg Slot er grundlagt som borg i første halvdel af 1200-tallet, samtidig med anlægget af købstaden Sønderborg. Ud fra et centralt tårn udviklede borgen sig gennem middelalderen til en af rigets stærkeste fæstninger med et ringmursanlæg, hjørnetårne og flere murede bygninger. Det var i denne store borg at Christian 2. sad som fange i årene 1532-49 ........"

Ovenstående er citeret fra følgende udmærkede website om Sønderborg Slot, og som der i øvrigt henvises til.

Klik på billedet for at komme til siden.