RINGRIDNING - "E lidde vedde laue"

E optoch.

E lidde vedde laue!

Ringriderstatuen ved Slottet i Sønderborg.

Selve ringridningens rødder går helt tilbage til middelalderen, hvor ringrid-ning var en både populær og frygtet underholdning i de europæiske konge- og fyrstedømmer. Frygtet fordi ringridning indgik i de barske ridderkampe, ofte med livet eller førligheden som indsats. Det barske, det farlige var nok taget ud af ringridningen, da den kom til Danmark, hvor det var kong Christian III og hans søn Frederik II, der i 1500-tallet indførte og ændrede ridderkampen til rytterdyst. Det er dog kong Christian IV, der regnes som den første royale ringrider nogensinde. Ved hans kroning i 1596 blev der arrangeret ringridninger over flere dage og med deltagelse fra Europas kongehuse og fyrstedømmer. Christian IV var selv en ivrig ringrider og deltog i ringridninger både i Danmark, England og Tyskland.


Der skulle dog gå tre århundreder, før ringridersporten for alvor bredte sig til Sønderjylland, og fra begyndelsen af 1800-tallet er der beretning om, at ringridning indgik i landsbyfester. I 1845 havde hertug Christian August af Augustenborg og hans gemalinde sølvbryllup. I festlighederne indgik en storslået ringridning med deltagelse af 450 ryttere fra hele Als.

 

Ringriderfesten i Sønderborg, som den kendes i dag, blev organisatorisk stif-tet i 1888, men ringriderfest nummer 100 blev først holdt 110 år senere, i 1998. Det hænger sammen med, at sådanne arrangementer blev forbudt under de to verdenskrige og på grund af mund- og klovsyge. Ringriderfesten i Sønderborg har levet i to århundreder og er gået stærk og livskraftig ind i det tredje århundrede og i det nye årtusinde.

Ringridningstraditionen er i dag bevaret i store dele af Slesvig-Holsten , Sønderjylland, Bornholm, Amager  og  på Walcheren  i Nederlandene. I Søn-derjylland starter ringridningen i juni i de mindre byer og kulminerer med de store ringriderstævner i Sønderborg  og Aabenraa i juli. Her dyster ca. 400 ryttere om titlen som ringriderkonge. Folkefesten varer fire dage med ring-ridning, tivoli, øl og dansetelte.

Vedrørende herolder, fanfare og ringridning i øvrigt se:

http://www.ringridermuseet.dk/Ringridning/O_Musik.htm