MINDEPARKEN AARHUS D. 11. 11. 2011 kl. 11

Foto Per Ryolf

Foto Per Ryolf

Foto Per Ryolf

Foto Per Ryolf

Foto Per Ryolf

Foto Per Ryolf

Foto Per Ryolf

Mindehøjtidelighed for faldne danskere i 1. verdenskrig 1914 til 1918 kommende ihu, at Sønderjyl-
land var underlagt det tyske rige fra 1864 til 1920.

Højtideligheden finder sted hvert år den 11. november kl. 11, som er tidspunktet for Versaillestrak-
tatens underskrivelse i 1918.

Navnet Versaillestraktaten fik den, fordi den er underskrevet i en jernbanevogn stående placeret
i Versaillesskovene uden for Paris.