FORORD

Vi er fire voksne drenge af sønderjysk herkomst, nemlig Helge, Tage, Knud og Preben, alle med interesse for de historiske relationer mellem Slesvig-Holsten og Danmark, specielt Sønderjylland.

Vi startede i 2010 med ture til Slesvig-Holsten, men gennem årene har vi geografisk spredt os lidt, således at vi også har besøgte historiske steder i Danmark.

Vi tager på tur en til to gange om året! Foreløbig er der afholdt ni ture, nemlig til 

SLESVIG - DANNEVIRKE (okt. 2010)  

HUSUM - FRIEDRICSTADT (maj 2011)

RENDSBURG - MELDORF (okt. 2011)

SEHESTED- ASCHBERG - BORNHÖVED - LÜBECK (maj 2012)

AARHUS - SKÆRING - HELGENÆS (okt. 2012)

KØBENHAVN (maj 2013)

VARDE OG OMEGN (april 2014)

NORD OG SYD FOR DEN DANSK-TYSKE GRÆNSE (okt. 2015)

LANGELAND OG SVENDBORG (sept. 2016)
                                                                                     

Vi havde besluttet, at den 5. tur skulle finde sted i Aarhusområdet, idet vi  som  ægte og tro sønderjyder ville overvære mindehøjtideligheden i Minde-parken for ratificeringen af fredstraktaten vedrørende 1. Verdenskrigs ophør den 11. 11. kl. 11 1918, og at der derudover var mange erindringssteder at kigge nærmere på i og omkring Aarhus. I beskrivelsen af tur 5 er omtalt de erindringssteder, vi valgte at se.

Den 6. tur blev henlagt til København, som alene i kraft af at være rigets hovedstad rent historisk er et besøg værd! På denne tur var museerne i højsædet!
 

Tur 7 havde vi bestemt skulle gå til vestkysten pga. relationerne til besæt-telsestiden! At det så oven i købet kunne lade sig gøre at besøge et meje-rimuseum var praktisk, idet Knud og Tage (brødre) er sønner af en mejeri-bestyrer.

Tur 8 gik til den dansk/tyske grænse, hvor Helge havde lavet et fint og interessant dagsprogram. Helge har i mange år været ansat i Toldvæsenet, så han besidder en stor viden om historiske grænseproblemer.

Tur 9 førte Tages arrangement os til bl.a  til Skovsgaard-museet me alle dets forskellige afdelinger  og til Koldkrigsmuseet Langelandsfort. To spændende museer!


Min hensigt med at lægge turbeskrivelserne ud som hjemmeside er, at vi alle fire kan bidrage med materiale til et fælles produkt, og at vi forhåbentlig i al almindelighed kan være med til at skabe lidt interesse for det historiske, som vi alle er et produkt af. Desuden er der suppleret med  en del andet stof med rødder i sønderjysk eller slesvigsk tradition.

Hvis I no tøs, te det æ naue, vi ku ha gøe anlons, naue vi mangle å få see, goi idee te næste tue elle hva det no elles måt væ, ja blot en jelsen, så æ I så hjertle velkommen te å skriv i e gæsteboch! Så vil vi kich å det, o e bilde, vi taje i den fåbinnels, vil blyw loi in he å e hjemmesi!

Se hvem der er hvem ved at føre musepilen hen over billederne!