VANNE VITSE


Signelil, ve do, te vi ska ha fint besøch te solech e dau?

Nej Steen, min snut, det ku æ da æggehvide!    🙂


Tjene! Det he hårkocht ech smache dårle!

Umule! Di dårle ech bruche vi olti te omelette!    😀


Det blæst så møje, te jen a vos høns loi det sam ech 4 gang!    😉


Dæ va to ech, som loi i en grye å sku koches:

Puha, hvo æ det varmt he, såi de jen ech!

Så bar vint te do komme op, så fe do jen å e skal!    😲


Dæ va engang et ech, som aldrich hai set sæ sel i e spejl, og det tøs, det var så flot, men da det så sæ sel i e spejl, så det, at det va et spejlech!    😮


Et ech å en tomat sidde i e dochtes venteværls.

E tomat see å e ech å spø: "Ska do ha e gips au e dau?"    😋


Så va dæ e høn, som hai fåt febe å dæfå kun ku læch hårkocht ech!    😎


Tjene, tjene, va æ det, dæ skriche ue i e køchen?

Det æ e kok, som æ ve å pisk ech!    🤪


Hvofor lægge høns ech?

Jo, det ska æ sei dæ! Hvis di kyt dem, vil di gå i stykke!    🤩


Frøken: Ve do hva dæ sket mæ Jesus i e påsk, Karin?

Karin: Nej frøken, vi va å ferie i e påsk!    🤨


Hvodan fant do u a at din man drak?

Jo, en dau kom han ædru jem, å så be e hund ham.    🤭 


Æ forste it min kun!

Hva da?

Jo, see do, e gå, da æ hai føselsdau, såi hun, at æ ku gøe mæ hin, som æ hai lyst te!

Ja, va gøe do så?

Da æ så bai hin taj jem te sin moe et pa uche, bleu hun pissesue!    😙


E gå, da æ va ue å cykel en tue, møt æ en pich, som stau bøje øue sin cykel. Hinnes kæ var hoppe a. Æ jalp hin mæ å sæt den å. Da æ va færdich mæ de, sme hun e baus å såi, at æ måt taj, va æ vil ha!

Hva tau do da?

Ja, så tau æ e baus, for va sku æ mæ e cykel?    😠


Ve e dochte ...

Æ komme for å få en receft å naue sovpille te min kun!

Det kan æ it sånt lich gi dæ! Va æ dæ galt mæ hin?

Hun æ vachen!    🤪


Ve e dochte ...

Dochte! Do må hjæp mæ! Æ ryste helt vilt å e hænne!

Sån richte vilt?

Ja, æ ka sæt tråi i min symaskin, mens den kø!   🤒


Far, far, hva æ en transvestit?

Det ve æ it, men gå ue å spø tante Arne! Han ve det!    👍


Mellem venne ...

Do hæ lokke min kun i uføe å væt sammen mæ hin!

Ja, æ beklaue!

Føj, hvo æ æ skuffe!

Å mæ!    😥


Kærlehe gø blin! Men nå man hæ væt giut i et pa år, komme e syn tebach!    😀