"40 ÅR" I POLITIETS TJENESTE

"40 ÅR"

Min farfar, Peter Christensen Kjær (1892-1969).

Min farfar skrev:

 "Den 15. juni 1920 blev der oprettet et særligt politikorps. nemlig det sønderjyske ordenspoliti sorterende under chefen for statspolitiet. Korpsets medlemmer, der overgik fra gendarmeriet under den internationale kommission, tiltrådte ved de tyske myndigheders rømning af Sønderjylland natten mellem den 22. og 23. januar 1920, bestod udelukkende af sønderjyder. Med den lange soldatertid og den første verdenskrig bag sig skulle de udfylde de krav, der blev dem stillet. I 1938 indgik korpset i enhedspolitiet, og dermed var dets løbebane afsluttet.

 

    Et omskiftende liv er kommet korpsets medlemmer til del. Oplevet en del af brydningens tid herhjemme og aftjent den tyske værnepligt for størstedelen  i de østtyske provinser. Dels fortsat militærtjenesten dels genindkaldt den 2, august 1914 fulgte fire lange krigsår. Ved kirkeklokkens kalden ved midnatstid måtte mange tage afsked med forældre, søskende, hustru og børn, mange skulle aldrig mere ses. Navne som Flandern, Kemmel, Armentiers, Loretto, Somme, Verdun, massuriske søer, russiske sletter osv. maner minderne frem om krigens blodige spor. Flygtninge i vejgrøften, tab af mangen god kammerat, udmattelse og til tider uden forbindelse med levnedsmiddelforsyningen var de kår, der blev budt. En krig uden ende med banden og eder i form af unævnelige sprogblomster var det, man havde at se hen til.

 

    Den 11. november 1918 kom den forløsende revolution. Alene fornemmelsen at kunne  gå frit uden livsfare og håbet om snart at kunne se hjemstavnen igen, satte os over i en helt anden verden. Hjemturen til fods gennem Frankrigs og Belgiens landskaber med efteråret gyldne farver, bliver en uforglemmelig begivenhed. Fattigdom i mange hjem, arbejdsløshed, levnedsmiddelknaphed og mangel på andre fornødenheder fulgte i krigens spor. Kvinderne var mærket efter det hårde arbejde for at opretholde hjemmet, de havde levet i spænding, postbuddet blev modtaget med forventning, men selv om der var brev den dag, var det ingen vished for, at han endnu var i live, brevet var jo flere dage gammelt.

 

    Opfyldelsen af § 5 i fredstraktaten  mellem Tyskland og Østrig 1866 i Nikolsburg med afstemning og genforening gav fornyet livskraft. Snart skulle vi træffes herhjemme med de franske Alpenjægere, som vi havde stået overfor. Det røde flag forsvandt, og Tricoloren blev hejst. De danske soldaters ankomst, Kongens ridt over grænsen og den store fest på Dybbøl Banke stillede store krav til det lille korps. Med den rette forståelse fra befolkningens side gik alt uden gnidninger.      Med en gammel skrivemaskine i vindueskarmen, en høj pult og nogle få stole begyndte det sønderjyske ordenspoliti på det gamle rådhus i Sønderborg. Tysk administration afløstes, og dansk lovgivning blev indført.

 

    Mange vanskeligheder opstod, men med forståelse fra ledelsens side og ved kriminalpolitiets hjælp blev også dette klaret. Korpset vandt ret hurtigt befolkningens agtelse og tillid. De grænsepolitiske forhold til trods levede de tilflyttede embeds- og tjenestemænd sig hurtigt ind i vore forhold og viste forståelse for de genvordigheder, den sønderjyske befolkning havde gennemlevet. De økonomiske vanskeligheder i kølvandet gav ingen misstemning for den dømmende og udøvende magt. De sønderjyder, der nu kan fejre 40 årsdagen, vil mindes dette tidsrum af deres livsvirke med glæde og taknemmelighed."

 

    Jeg stiller Dem dette til rådighed med ret til ændringer og tilføjelser og beder Dem mærke artiklen med et C, hvis det skulle være.

 

                                                                                                På forhånd tak

                                                                                                P. Kjær

                                                                                                politiass.